Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…lékárenství začíná tady!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Odpočet zaplacených úroků ze stavebního spoření

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 12243×

Do 15. února, mohou zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele požádat (ale nemusí!) podle § 15, odst. 10 a 11, ZDP, aby mu od základu daně odečetl částku, která se rovná úrokům zaplaceným v roce 2001 z úvěru ze stavebního spoření nebo úrokům z hypotečního úvěru sníženým o státní příspěvek, jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotékou a použitým na financování bytových potřeb.

V případě, že účastníky smlouvy je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem. Daňové odpočty, samozřejmě, mohou uplatnit pouze osoby výdělečně činné. Úroky z úvěrů ze stavebního spoření poskytnutých osobám mladším 18 let mohou ze svého daňového základu odečítat jejich rodiče. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti nesmí překročit 300 tis. korun ročně. Výši zaplacených úroků potvrzují spořitelny na výpisech účtů klientů. Pozor, úroky z hypoték nelze uplatnit při ročním zúčtování záloh daně, ale je nutné je uplatnit pouze v daňovém přiznání. Jinak je výpočtová matematika velmi jednoduchá.

Co už ale tak jednoduché není je výčet situací, na které lze odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření uplatnit. Stanovuje je už vzpomínaný § 15, odst. 10 písm. a až h), ZDP. Obecně řečeno odpočet lze použít jen na tzv. bytové potřeby. Těmi se podle zákona o stavebním spoření rozumí především získání bytu, výstavba nebo koupě stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku atp. Do kategorie bytových potřeb také spadá modernizace bytu, stavební úprava nebytového prostoru na byt a velmi častou je i úhrada podílů na společných částech.

A právě v souvislosti s výroky "do kategorie bytových potřeb spadá také" nastávají největší potíže. Např. v případě nové výstavby lze z úvěru financovat i náklady spojené s projektovou dokumentací, inženýrskými sítěmi, oplocením a pokud jsou součástí projektu, pak i garáží, saunou, bazénem a nejrůznějšími správními a notářskými poplatky souvisejícími se stavbou. Pokud se nejedná o nové stavby, vznikají problémy. Je dobré, s ohledem na poměrně vysoké částky, které se odpočítávají být velmi opatrní. Opatrnost je na místě i při modernizaci a údržbě. Tak například koupě kuchyňské linky může být daňově akceptovatelná pouze tenkrát, když se jedná o komplexní (co to je, viďte?) modernizaci kuchyně, tj. včetně rozvodů, obkladů, podlahových krytin, digestoře. Relativně jednodušší jsou přestavby a vestavby, ale ani tam není opatrnosti nikdy nazbyt.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.