Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…lékárenství začíná tady!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Co by měli vědět zaměstnanci i zaměstnavatelé...

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 9758×

Do 15. února mohou zaměstnanci požádat svého zaměstnavatele (ale nemusí!), aby jim provedl roční zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2001 a uplatnil v něm odpočet zákonem stanovených položek od daňového základu. Tak zaměstnanci mohou v mnoha případech významně snížit svůj daňový základ a následně ušetřit na daních. Jedná se konkrétně o (kliknutím na příslušný odkaz se dozvíte více):

  • část z loni zaplacených příspěvků na penzijní připojištění (konkrétně se odpočet uplatňuje při platbách nad 6000 a do 18000 korun ročně, resp. nad 500 a do 1500 korun měsíčně)
  • loni zaplacené soukromé životní pojištění až do 12000 korun ročně (letos může být uplatněno úplně poprvé)
  • loni zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, včetně tzv. překlenovacích úvěrů, ale i jiných úvěrů, které řeší bytové potřeby (typická je hypotéka) až do výše 300 tis. korun za jednu domácnost

Zákonně výše uvedené úlevy řeší poslední odstavce § 15 zákona o dani z příjmů. Až na poslední případ se vlastně jedná o podporu různých forem spoření.

Jedna praktická poznámka: roční zúčtování může být užitečné i pro mnoho dalších zaměstnanců, kteří výše uvedené daňové odpočty zrovna neuplatňují, protože rozdíl mezi zaplacenými měsíčními zálohami (automaticky nám je strhávají ve mzdové účtárně) a daní vypočtenou z celoročního základu může být někdy dosti velký.

Celkový celoroční základ daně se totiž může vejít do nižší sazby ve srovnání s tou, která byla individuálně použita v jednotlivých měsících při výpočtu zálohy na daň. Stává se to u zaměstnanců, kteří byli v průběhu roku často nemocní, pobírali různě vysoké platy nebo jejich platy výrazně závisí na výkonu či byli několik měsíců nezaměstnaní a podobně. Chápejme proto roční vyúčtování, daňové odpočty a spoření jako výzvu a ne jako komplikaci.

A na závěr to nejdůležitější. Výpočet daně a roční zúčtování záloh provádí za zaměstnance nejpozději do 31. března zaměstnavatel. Pokud vznikl zaměstnanci přeplatek (bylo více sraženo, než vypočteno), vrátí jej zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc březen, a to tak, že o tento přeplatek zaměstnanci snižuje zálohy v dalších měsících. V těchto měsících tedy zaměstnanec pobírá "vyšší" mzdu. A tak je koloběh ukončen a státem "darované" peníze se ocitnou v naší peněžence. U nedoplatku se postupuje obdobně.

V souvislosti se seriálem článků o možnostech zaměstnanců v termínu do 15. února přišla řada dotazů, které je rozumné zobecnit a udělat z nich jakýsi "recept na poslední chvíli".

Nejdříve tedy obecně: zaměstnanec, který do 15. února podepíše ve své mzdové účtárně prohlášení k dani není povinen podávat přiznání k dani z příjmů sám, protože to za něj musí udělat zaměstnavatel. Neplatí to však pro všechny zaměstnance. Existují tři základní podmínky:

  1. Poplatník nesměl mít v roce 2001 v každém okamžiku více než jednoho zaměstnavatele a u všech podepsal vzpomínané prohlášení k dani. Jestliže tedy měl zaměstnanec v nějakém období v roce 2001 k hlavnímu zaměstnání ještě vedlejší pracovní poměr (nebo pobíral odměny za členství v představenstvu nebo dozorčí radě nějaké firmy), vyplňuje daňové přiznání typu A.
  2. Zaměstnanec neměl ve zdaňovacím období (tedy v roce 2001) kromě mzdy jiné příjmy z podnikání nebo ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (například prodej auta, pokud nesplňuje tzv. časový test, či jiných příležitostných výdělků) vyšší než 4000 korun.
  3. Zaměstnanec neuplatňuje u mzdové účtárny odečet úroků z hypotečního nebo podobného úvěru. Pokud takový odečet uplatňuje, podává opět daňové přiznání typu A.

Kapitolou samou pro sebe je dokladování úlev mzdové účtárně (o "běžných" případech - vyživovaná manželka, děti, majitelé průkazů ZTP-P, invalidní důchodce, atp. nebudeme mluvit).

Loni bylo poprvé, jak už víme, zvýhodněno soukromé životní pojištění. Pokud chce zaměstnanec tuto úlevu využít musí svému zaměstnavateli předložit smlouvu o životním pojištění. Obdobně - za podmínek daných zákonem, to už platilo i loni - u penzijního připojištění musí předložit smlouvu o penzijním připojištění.

V této souvislosti se lidé často ptají na povinnosti penzijních fondů a pojišťoven. Věcně příslušné finanční instituce zpravidla rozesílají svým klientům potřebná potvrzení pro mzdové účtárny automaticky. Většina klientů je obdržela okolo 8. února. Pokud však někdo tento dokument dosud neobdržel má nejvyšší čas si jej vyžádat.

Často se také lidé ptají na dary a bezplatné darování krve. Oba věcné důvody snižují daňový základ, ale... Dary na veřejně prospěšné účely (zdravotnictví, sociální péče, školství, ekologie, sport, požární ochrana, zvířecí útulky, atp.) musí přesáhnout dvě procenta základu daně nebo mít alespoň minimální hodnotu 1000 korun a jejich úhrnná hodnota nesmí přesáhnout deset procent základu daně. Bezplatné darování krve se pro daňové účely oceňuje částkou 2000 korun. Pokud někdo chce tyto úlevy uplatnit, musí do 15. února předložit mzdové účtárně potvrzení příjemce daru nebo potvrzení o bezplatném darování krve.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.