Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Za většinou výpadků v dnešní době vidím výrobní či logistické problémy

Třetí část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Co je nového v oblasti nemocenských dávek v roce 2002?

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 8622×

Principiálně není nového nic, ale protože platí zák. č. 61/1999 Sb., který zavedl v roce 1999 tzv. valorizaci, platí od 1. ledna 2002 nové hodnoty částek pro stanovení výpočtových základů - 480 a 690 Kč. Poznámka: pro měsíční hrubou mzdu platí údaje z předcházejícího čtvrtletí, tedy pro leden 2002 ze IV. čtvrtletí 2001.

Pro zopakování

 1. Nemocenské dávky, mezi lidmi běžně známé jako "nemocenská" patří mezi nejvíce využívané dávky nemocenského pojištění. Jsou určeny výdělečně činným osobám, pro případ krátkodobých sociálních událostí. Patří mezi ně čtyři dávky:
  1. nemocenské dávky,
  2. podpora při ošetřování člena rodiny,
  3. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a
  4. peněžitá pomoc v mateřství. Pro osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ jsou dobrovolné (nemocenského pojištění se účastní cca 40% OSVČ) a poskytují se jim jenom dávky ad 1 a 4.
 2. Nemocenské dávky se v prvních třech dnech rovnají 50% a v následujících dnech až do konce nemoci 69% DVZ vypočteného z měsíční hrubé mzdy za předcházející čtvrtletí
 3. Princip valorizace:
  Vláda do 30. září běžného roku stanovuje výši přepočítacího (valorizačního) koeficientu. Tento koeficient představuje podíl průměrné měsíční mzdy zjištěné ČSÚ za 1. pololetí běžného roku (v 1. pololetí 2001 to bylo 14018 Kč) a průměrné měsíční mzdy za 1. pololetí předcházejícího roku (12811 Kč). V roce 2001 byl stanoven ve výši 1,0942. Nejpozději do 31. prosince běžného roku pak tímto koeficientem upraví částky pro stanovení výpočtových základů - oněch 480, resp. 690 Kč pro rok 2002.
 4. Postupy výpočtů:
  1. Zjistíme si hrubou měsíční mzdu (tzv. rozhodným obdobím pro stanovení hrubé mzdy je čtvrtletí před měsícem, ve kterém došlo k nároku na dávku), takto: součet tří hrubých měsíčních mezd předcházejícího čtvrtletí (onemocněli jsme např. v červnu 2000, tak součet tří platů I.čtvrtletí 2000) podělíme počtem kalendářních dnů v tomto rozhodném čtvrtletí (91)
  2. Z hrubé měsíční mzdy vypočteme mzdu za jeden den tak, že podělíme hrubou měsíční mzdu počtem kalendářních dnů měsíce a získáme tzv. denní vyměřovací základ (DVZ)
  3. Pokud tento základ nepřekračuje 480 Kč, tzv. redukční hranici (redukční hranice byla zavedena od 1.10.1999), vypočítává se nemocenská dávka přímo z něj (tedy 50% z něj za první tři dny a 69% další dny)
  4. Pokud tento základ překročí 480 Kč za den vypočítá se "nový" DVZ takto: 480 Kč v plné výši + 60% z rozdílu mezi 480 a 690 Kč, plat nad touto částkou se už do výpočtu nezapočítává
  5. Vypočítáme nemocenskou z "nového" DVZ podle bodu 4d), tj. 50% první tři dny a 69% další dny
 5. Postup výpočtů maximálních výší (vč. maximálního DVZ 606 Kč):
  i) maximální výše, tj. 303 Kč nemocenské za první tři dny:
  1. výpočet DVZ: 480 + 0,60*(690-480) = 606
  2. výpočet nemocenského: 0,50*606 = 303
  ii) maximální výše, tj. 419 Kč nemocenské další dny do konce nemoci:
  1. výpočet DVZ: 480 + 0,60*(690-480) = 606
  2. výpočet nemocenského: 0,69*550 = 419

Nejdůležitější právní odkazy:

 • Zák. č. 54/1956 SB., o nemocenském pojištění
 • Zák č. 88/1968 Sb., o mateřské dovolené
 • Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zák. č. 61/1999 Sb., o valorizaci

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.