Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Úhradové soutěže pouze přesouvají rozhodovací pravomoc jinam, prostor pro marže je velmi limitní

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Přinesla novela zákona o léčivech s povinností kusové kontroly pro lékárny něco nového?

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 6993×

Z pohledu ekonoma nepřinesla novela zákona o léčivech 149/2000 Sb. (úplné znění Zák. č. 402/2000 Sb.) účinná od 1.8.2000 v oblasti ekonomiky (§ 21) nic nového, protože povinnost vést kusovou evidenci už dávno zavedly jiné předpisy. Především zákon o účetnictví.

V dosavadní praxi se však "kusový" výklad v lékarnách interpretoval jinak a jak ukázala zkušenost, bylo to možné. Některé lékárny možná zaskočila "tvrdost" postupu a zdánlivě náročná administrativa okolo celé agendy. Podobně předčasem reagovali i jiní podnikatelé. Ve světle hlubšího rozboru však jejich argumenty neobstály. Lékárny, které pracují s počítačem a kvalitním softwarem přijmou nejspíš nová opatření s ulehčením, protože zavádí do celé evidence přehled a pořádek a ten - ve svých konečných důsledcích - nakonec pomáhá samotným lékárníkům. Tolik stručně k této otázce, v dalším textu uvádíme podrobnější vysvětlení.

Novela zákona o léčivech přinesla precizaci ekonomických povinností lékárny v paragrafu 21 odst. 1, písmena e) až g). Ten lékárnám ukládá:

 • e) vést evidenci skladových zásob příjmu a výdeje léčiv po jednotlivých položkách umožňující rozlišit lékovou formu, množství účinné látky obsažené v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy a velikost balení léčivého přípravku, včetně kódu léčivého přípravku,
 • f) ukládat evidenci podle písmene e) po dobu 36 měsíců,
 • g) při výdeji léčivého přípravku předepsaného lékařem zajistit evidenci každého vydaného léčivého přípravku pomocí jeho kódu.

Výše uvedené povinnosti se opírají o povinnosti vyplývající z "ekonomických" zákonů ČR. Konkrétně:

 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.) ukládá v § 4, odst. 2 všem účetním jednotkám (tedy i lékárnám) dodržovat "účtovou osnovu" a "postupy účtování". Z pohledu našeho problému jsou důležité především Postupy účtování a v nich Účtová třída 1 - Zásoby,
 2. Čl. II. Účtové třídy 1 - Zásoby ukládá účetním jednotkám (znovu: tedy i lékárnám) účtovat o spotřebě materiálu a prodeji zboží běžně - důležité je ono slůvko "běžně" - na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
 3. Čl. VII Účtové třídy 1 - Zásoby definuje zásady a podmínky analytické evidence zásob:
  1. Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
  2. Další požadavky na analytickou evidenci vyplývají z ustanovení Čl. III odst. 3 a z úvodních ustanovení tohoto opatření.
  3. Analytická evidence podle druhu či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.

Z výše uvedené citace je důležité především datum vyskladnění, které konkrétně naplňuje dikci zákona - už jednou připomínanou - běžně (rozuměj: průběžně) účtovat o spotřebě materiálu a prodeji zboží. A právě v těchto právních předpisech je implicitně obsažena nová ekonomická povinnost lékáren, potažmo ona kusová kontrola.

V této souvislosti je také často kladena otázka, zda podle novely Zákona o léčivech č. 149/2000 Sb. je lékárna povinna vést od 1.3.2001 kusovou evidenci pouze u léčiv a PZT (regulovaný sortiment) nebo i u doplňkového sortimentu - parafarmaceutika, homeopatika, kosmetika apod. Rigorózně vzato podle novely Zákona o léčivech (úplné znění Zák. č. 402/2000 Sb.) není lékárna povinna vést evidenci u doplňkového sortimentu.

Ale neradujte se. Podle předpisů platných dříve, především zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a č. 227/1997 Sb. - viz výše - samozřejmě ANO. Dosavadní "nepoužívání" zákona o účetnictví v lékárnách bylo spíš jakousi podivnou anomálií než normálním stavem. Takže ještě jednou: lékárna (stejně jako každá jiná účetní jednotka) je povinna vést kusovou evidenci u celého svého sortimentu, tedy i doplňkového, podle už dříve platného zákona o účetnictví a souvisejících předpisů.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.