Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…lékárenství začíná tady!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Jak se provádějí srážky ze mzdy?

Vloženo: 07.09.2002, 19:09 | Čteno: 16182×
Nejdříve si zopakujme co jsou zákonné odvody. Zákonnými odvody jsou v podstatě:
 1. záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 2. pojistné na sociální zabezpečení,
 3. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
 4. pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Odečtením těchto zákonných odvodů od hrubé mzdy, získáme čistou mzdu. A teprve čistá mzda je "předmětem diskuse" jakýchkoliv dalších srážek, protože jenom od ní může zaměstnavatel-plátce mzdy provádět další srážky ze mzdy. Ale nemůže srážet libovolně. Srážky ze mzdy se řídí několika přísnými pravidly, jejichž cílem je, aby zaměstnanci zůstal nezbytný základ na živobytí.
Srážky ze mzdy jsou prováděny zejména podle občanského soudního řádu a nařízení vlády č. 63/1998 Sb., a musí být zachovány bez ohledu na to, z jakého titulu jsou prováděny. V zásadě se jedná o srážky:
 1. nařízené soudní či úřední exekucí
 2. dohodou o srážkách ze mzdy
  1. sjednanou mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem pod § 246 Zák. práce (např. náhrada škody)
  2. sjednanou podle § 551 Občanského zákoníku k uspokojení jakékoliv jiné - občansko-právní - pohledávky třetí osoby (např. mezi manžely o placení výživného)
 3. srážky pro pohledávky zaměstnavatele, k nimž se nevyžaduje ani souhlas zaměstnance, ani vykonatelné soudní rozhodnutí, ani dohoda o srážkách ze mzdy.
Pozor! Ani v případě dohody o srážkách ze mzdy nemůže zaměstnavatel srážet více než dovolují právní předpisy, a to i v případě, že zaměstnanec se srážkami souhlasí. Výše těchto - nezabavitelných - srážek se odvozuje od ŽM jednotlivce. Za částku ŽM jednotlivce pro účely srážek ze mzdy se považuje součet částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana (aktuálně 2320 Kč měsíčně) a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce (1780 Kč měsíčně), čili celkem 4100 Kč měsíčně. Poznámka: valorizace nezabavitelných částek se očekává k 1.1.2003.
Základní srážka, která nemůže být sražena z měsíční mzdy činí 62% částky ŽM jednotlivce, tedy 2542 Kč! Dále se počítá 25 % ŽM, tedy 1025 Kč na každou osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné. Přitom na manžela povinného (zaměstnance) se tato nezabavitelná částka započítává vždy, i když má vlastní příjem a nežije se zaměstnancem ve společné domácnosti! Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává nezabavitelná částka každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Naopak částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek srazí bez omezení činí 150% ŽM jednotlivce, tj. 6150 Kč.

Třetinová metoda
Pokud čistá mzda, která zbude po odečtení celkové nezabavitelné částky je rovna nebo nižší než 6150 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi. První třetina je určena pro vydobytí tzv. nepřednostních pohledávek, druhá třetina slouží pouze pro vydobytí přednostních pohledávek. Třetí třetina je vždy určena povinnému (zaměstnanci). Pokud druhá třetina nestačí na uspokojení přednostních pohledávek, převádí se tato část neuspokojených přednostních pohledávek do první třetiny.

Pořadí
Všechny pohledávky získávají své pořadí doručením titulu ke srážkám plátci mzdy. Bez zřetele na pořadí pohledávek se vždy uspokojí nejprve pohledávky výživného a teprve pak - podle pořadí - ostatní přednostní pohledávky.

Přednostní pohledávky
 • výživné
 • náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy
 • daně a poplatky
 • náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení
 • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.