Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Úhradové soutěže pouze přesouvají rozhodovací pravomoc jinam, prostor pro marže je velmi limitní

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…o lékárenství víme vše!®

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Jednoduché a podvojné účetnictví

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 13676×

Už v popisu cash-flow jsme vzpomněli, že jednoduché účetnictví je uživatelsky vlídnější a "logičtější", poněvadž je v něm zájem neustále soustřeďován na peníze a jejich toky. Platí to jak o "Výkazu příjmů a výdajů", tak o "Výkazu o majetku a závazcích". Oba výkazy vyplývají samy od sebe a "jaksi z věci". Tato informace z pohledu ekonomického přehledu stačí.

V podvojném účetnictví už situace tak průhledná není. Všechny položky se zapisují - asi nás to už nepřekvapí - dvakrát. Dvojí zápis sice je složitější a účetnictví náročnější na pochopení, ale má neocenitelné výhody:

  • vytváří dokonale provázaný systém, který v nepřetržitém toku zachycuje vše, co se v lékárně děje
  • umožňuje automatickou kontrolu všech vedených účtů a položek a také kontrolu účetních závěrek, tj. závěrečných výkazů
  • zápisy je možné podrobit analýze, která nám poskytne informace o skutečné finanční situaci lékárny. Výkazy podvojného účetnictví jsou vlastně rovnice o dvou stranách a musí se rovnat.

(3) Majetek lékárny = vlastní jmění + cizí jmění + zisk daného období

(4) Náklady + zisk daného období = výnosy

Obě rovnice - první (čís.3) se říká rozvahová nebo také bilanční a druhé (čís.4) výsledková - obsahují jednu společnou položku "zisk daného období". Hospodářský výsledek je tedy podvojně kontrolován. Jestli bylo všechno správně zaúčtováno a na nic se nezapomnělo musí být zisk získaný oběma výpočty stejný.

Podvojné účetnictví vzniklo už v 15. století. Od té doby bylo sice zdokonaleno, převedeno na počítač, ale nebylo dodnes překonáno. Je naprosto nezbytným základem pro finanční hospodaření a bez znalosti jeho principů nelze žádný hospodářský celek finančně řídit.

Nepůjdeme nyní do podrobností a nebudeme předkládat čtenáři žádný konkrétní příklad účtování, knížek a příkladů je všude dost. V předloženém přehledu šlo pouze o objasnění principu fungování finančního řízení lékárny. Pouze si připomeneme některé další pojmy, bez kterých se v účetnictví neobejdeme.
Majetek se v podvojném účetnictví označuje též jako Aktiva a součet vlastního jmění či kapitálu (to se počítá včetně zisku běžného období) a cizího jmění či kapitálu se nazývá Pasiva a platí rovnice

(5) Aktiva = Pasiva

Je také dobré vědět, že pro "majetek" se používá termín "prostředky" a pro "kapitál" se zase používá termín "zdroje". Platí tedy, k rovnici 5 ještě dvě identické, jen názvy se lišící rovnice pro rozvahu podvojného účetnictví:

(6) Majetek = kapitál (vlastní i cizí)

(7) Prostředky = zdroje (vlastní a cizí)

Majetek čili Prostředky čili Aktiva tvoří levou stranu rozvahy, zatímco Kapitál čili Zdroje čili Pasiva pak tvoří pravou stranu rozvahy a jsou vždy vyrovnány. Dobře si systém zapamatujeme, když si uvědomíme, že na pravé straně jsou vždy peníze (vlastní, půjčky, úvěry, ale také nezaplacené závazky), ze kterých se pořídí to, co je uvedeno na levé straně (majetek, suroviny, ale také nezaplacené pohledávky).

Často se také pletou jiné dva základní pojmy: (1) závazky a (2) pohledávky. Závazky jsou naše dluhy, jinými slovy, někdo nás, často i proti své vůli, úvěruje a jsou tedy zdrojem našich financí na pravé straně rozvahy. S pohledávkami je to naopak. My někoho úvěrujeme, nám někdo dluží. Proto se v rozvaze nacházejí na levé straně.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.