Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Udělali jsme hluboký audit činností komory a to, co dříve šlo do neefektivních lidí a prostor vracíme členům

Druhá část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…lékárenství začíná tady!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Změny v zákoně o zdravotním pojištění platné od 1.7.2002

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 8788×

Pokud ukončíme jedno zaměstnání v pátek a ve druhém nastoupíme v pondělí nemusíme "chybějící" dva dny platit. Od 1. července 2002 to umožňuje novela zákona o zdravotním pojištění. Už tedy nemusíme běhat kvůli dvěma víkendovým dnům na zdravotní pojišťovnu, abychom se přihlásili jako osoby bez zdanitelných příjmů a následně zaplatili za tyto dva dny pojistné.

Ke změně došlo díky úpravě § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., která vymezuje platby pojistného "osob bez zdanitelných příjmů (OBZP)", kterými se v sobotu a neděli v uvedeném příkladě stáváme. Do konce července 2002 jsme OBZP byli v podobných případech vždy. Nově se za OBZP považuje pojištěnec pouze tehdy, je-li v této kategorii evidován nepřetržitě po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce. Jinými slovy, podle nové právní úpravy přestává mít u OBZP význam výpočet poměrné části pojistného v poměru k počtu kalendářních dnů. Od příštího měsíce tedy už nebude docházet k podobným, dříve poměrně častým a nepříjemným situacím.

A to není všechno. Novela provedla i poměrně velmi významné úpravy v institutu odstraňování tvrdosti zákona, kdy se výrazně posílila pravomoc základních článků zdravotních pojišťoven. Pojišťovna už například napříště nepředepíše - pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem - penále. Umožňuje to nově vložený odstavec 5 v § 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Žádost přitom musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému či předepsáno penále. V praxi to znamená, že žádost může být podána v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru.

Novela však přináší také jednu nepříjemnost. Dosud - po dobu pobytu v cizině - nebyla osoba s trvalým pobytem v České republice povinna platit pojistné, pokud učinila před odjezdem do ciziny písemné prohlášení, na základě kterého se odhlásila z placení pojistného. Po návratu pak musela pojišťovně předložit doklad o uzavření zdravotního pojištění v cizině a jeho délce. Novela však nyní kategoricky vyžaduje, aby po návratu z ciziny doklad o uzavřeném zdravotním pojištění předložily všechny osoby, na které se vztahuje příslušné ustanovení o dlouhodobém pobytu v zahraničí. Věc však má háček. V některých zemích, například v Anglii, neexistuje vůbec možnost zdravotní pojištění uzavřít. Co teď, jak v takovém případě postupovat? V podstatě existují dvě možnosti: buď platit v České republice pojištění jako OBZP nebo uzavřít některou z forem komerčního zdravotního pojištění, například pojištění pro cesty a pobyt v cizině.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.