Změny v zákoně o zdravotním pojištění platné od 1.7.2002 – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…lékárenství začíná tady!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Změny v zákoně o zdravotním pojištění platné od 1.7.2002

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 8344×

Pokud ukončíme jedno zaměstnání v pátek a ve druhém nastoupíme v pondělí nemusíme "chybějící" dva dny platit. Od 1. července 2002 to umožňuje novela zákona o zdravotním pojištění. Už tedy nemusíme běhat kvůli dvěma víkendovým dnům na zdravotní pojišťovnu, abychom se přihlásili jako osoby bez zdanitelných příjmů a následně zaplatili za tyto dva dny pojistné.

Ke změně došlo díky úpravě § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., která vymezuje platby pojistného "osob bez zdanitelných příjmů (OBZP)", kterými se v sobotu a neděli v uvedeném příkladě stáváme. Do konce července 2002 jsme OBZP byli v podobných případech vždy. Nově se za OBZP považuje pojištěnec pouze tehdy, je-li v této kategorii evidován nepřetržitě po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce. Jinými slovy, podle nové právní úpravy přestává mít u OBZP význam výpočet poměrné části pojistného v poměru k počtu kalendářních dnů. Od příštího měsíce tedy už nebude docházet k podobným, dříve poměrně častým a nepříjemným situacím.

A to není všechno. Novela provedla i poměrně velmi významné úpravy v institutu odstraňování tvrdosti zákona, kdy se výrazně posílila pravomoc základních článků zdravotních pojišťoven. Pojišťovna už například napříště nepředepíše - pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem - penále. Umožňuje to nově vložený odstavec 5 v § 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Žádost přitom musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému či předepsáno penále. V praxi to znamená, že žádost může být podána v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru.

Novela však přináší také jednu nepříjemnost. Dosud - po dobu pobytu v cizině - nebyla osoba s trvalým pobytem v České republice povinna platit pojistné, pokud učinila před odjezdem do ciziny písemné prohlášení, na základě kterého se odhlásila z placení pojistného. Po návratu pak musela pojišťovně předložit doklad o uzavření zdravotního pojištění v cizině a jeho délce. Novela však nyní kategoricky vyžaduje, aby po návratu z ciziny doklad o uzavřeném zdravotním pojištění předložily všechny osoby, na které se vztahuje příslušné ustanovení o dlouhodobém pobytu v zahraničí. Věc však má háček. V některých zemích, například v Anglii, neexistuje vůbec možnost zdravotní pojištění uzavřít. Co teď, jak v takovém případě postupovat? V podstatě existují dvě možnosti: buď platit v České republice pojištění jako OBZP nebo uzavřít některou z forem komerčního zdravotního pojištění, například pojištění pro cesty a pobyt v cizině.

EKONOMICKÝ PŘEHLED PRO LÉKÁRNÍKY
» Úvod
» Peníze a jejich oběh
» Peníze jako součást oběžných...
» Stálé (neoběžné) prostředky...
» Příjmy a výdaje
» Náklady a výnosy
» Majetek a kapitál (vlastní i...
» Jednoduché a podvojné účetni...
» Finanční analýza
» Finanční management
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Martin Beneš

Kontroly SÚKL 3. – nepovo...

PharmDr. Martin Beneš
11.04.2011

Mgr. Stanislav Havlíček

Vybírání-nevybírání regul...

Mgr. Stanislav Havlíček
11.01.2009

Ing. Štefan Mesároš, Ph.D.

Změny ve slovenské lékové...

Ing. Štefan Mesároš, Ph.D...
20.10.2011

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Počátky lékárenství v čes...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...
19.05.2008

PharmDr. Ján Valjan

Euro ve slovenských lékár...

PharmDr. Ján Valjan
16.08.2008

Tomaso Piaggio

EPSA and PGEU cooperation

Tomaso Piaggio
05.02.2010

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová
13.07.2012

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy na Kuksu a u...

Mgr. Ladislava Valášková,...
21.11.2011

Mgr. Danka Vystrčilová

Slovenka roku 2009

Mgr. Danka Vystrčilová
04.06.2009

RNDr. Marek Petráš

Cestování a očkování II....

RNDr. Marek Petráš
15.07.2008

Artist page APATYKÁŘ® v Apple Podcasts [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.