Jak je možné si v lékárně legálně přivydělat? – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Jak je možné si v lékárně legálně přivydělat?

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 7168×

Často používanými způsoby jsou dva typy dohod:

  1. dohoda o provedení práce
  2. dohoda o pracovní činnosti

Dohody může v podstatě uzavřít kdokoli s kýmkoli. Například zaměstnanec se svým zaměstnavatelem nebo s kýmkoli jiným, tedy i s fyzickou osobou, student nebo nezaměstnaný, důchodce, atd. Oba druhy smluv zakládají pracovní vztah - jedna strana je zaměstnavatel, druhá zaměstnanec. Ale pozor - nejedná se o pracovní poměr! Nevzniká tedy například nárok na dovolenou (i když dovolenou, resp. volno si lze individuálně sjednat).

Zásadní rozdíl mezi oběma typy dohod je v předmětu dohody. V dohodě o provedení práce se zaměstnanec zavazuje splnit předem definovaný úkol s charakterizovaným výsledkem (například opsat text či složit uhlí) v dohodě o pracovní činnosti se zavazuje vykonávat předem dojednanou pracovní činnost, například výkon topiče.

Z hlediska daňového nejsou mezi dohodami žádné rozdíly. V některých případech však může zaměstnavatel strhnout zaměstnanci jen zálohu na daň z příjmů a zaměstnanec musí po skončení roku (do 31. března, případně s poradcem do 30. června) podat daňové přiznání. "Odměnou" za podání přiznání může být vrácení přeplatku daně.

Příklad: Zaměstnanec si vydělává nad 3000 korun měsíčně a u zaměstnavatele, se kterým má uzavřenu dohodu neuplatňuje nezdanitelné částky. V takovém případě musí platit zálohu 20%. Ovšem celoroční základ vypočtený v přiznání se může "vejít" do sazby 15% (často se to stává). Pak samozřejmě zaměstnanci vznikne "zajímavý" přeplatek. Ovšem pozor, samozřejmě může vzniknout i daňový nedoplatek.

Pokud se týká pojistného existují u obou typů dohod velké rozdíly.

  • Z příjmů na základě dohody o provedení práce se neplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění (zaměstnanec pak samozřejmě nemá nárok na nemocenské dávky a doba výkonu práce se mu nepočítá do důchodu!). A ještě jedna důležitá poznámka: zaměstnanec, který má příjmy jenom z této dohody je považován za osobu bez zdanitelných příjmů a platí zdravotní pojistné 13% z minimální mzdy, tj. 770 korun měsíčně!
  • Z příjmů podle dohody o pracovní činnosti naopak zaměstnanec (i zaměstnavatel) zdravotní i sociální pojistné platí. tato dohoda také zakládá účast na nemocenském pojištění (vzniká tedy nárok na nemocenské dávky), pokud výdělek zpravidla činí alespoň 400 korun v měsíci. Zaměstnanec platí zdravotní a sociální pojistné celkem ve výši 12,5% z hrubé mzdy. Povinnost zaplatit pojistné nevzniká jen tehdy, jestliže ke zúčtování odměny dojde najednou až po zániku smlouvy.
EKONOMICKÝ PŘEHLED PRO LÉKÁRNÍKY
» Úvod
» Peníze a jejich oběh
» Peníze jako součást oběžných...
» Stálé (neoběžné) prostředky...
» Příjmy a výdaje
» Náklady a výnosy
» Majetek a kapitál (vlastní i...
» Jednoduché a podvojné účetni...
» Finanční analýza
» Finanční management
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Povinné organizace lékárn...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...
18.01.2009

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy a ukončení s...

Mgr. Ladislava Valášková,...
15.11.2010

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Reforma vysokoškolského s...

Prof. PharmDr. Alexandr H...
20.02.2012

PharmDr. Tibor Czuľba

Komerci v rámci soustavné...

PharmDr. Tibor Czuľba
16.01.2011

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Je korupce realitou v čes...

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr
17.03.2011

PharmDr. Daniela Seberová

Konzultační a poradenské ...

PharmDr. Daniela Seberová...
20.10.2009

Filip Babylon

Current situation on the ...

Filip Babylon
05.01.2010

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

O lékárenských stojatkách...

Mgr. Ladislava Valášková,...
07.12.2008

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...
15.06.2012

Barbara Škodová

Miss Univerzity Karlovy 2...

Barbara Škodová
17.12.2012

Artist page APATYKÁŘ® v Apple Podcasts [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.